image

پرچم اهتزاز

با ماندگاری طولانی، نصب بر روی ساختمان ها و پل ها

انواع مختلف پرچم اهتزاز: عمودی با چاپ سیلک، عمودی با چاپ دیجیتال، افقی با چاپ سیلک، افقی با چاپ دیجیتال


ثبت سفارش

چاپ و تولید انواع پرچم