• مرکز چاپ تدبیر

  آیا قبول دارید ؟

  70 درصد کل مبلغ فاکتور به عنوان پیش پرداخت دریافت می گردد.

  شرکت هیچ مسئولیتی در قبال طرح تایید ندارد و غلط املایی بعهده مشتری است.

  یک درصد خرابی از کل تعداد سفارش بعهده مشتری می باشد.

  در صورت ارسال کالا هرگونه هزینه و یا خسارت در اثر حمل و نقل بعهده مشتری می باشد.

  قبل از مراجعه جهت تحویل سفارش، تلفنی هماهنگ بفرمایید.

  میزان 10 درصد تلورانس و تغییر رنگ در چاپ طبیعی می باشد.

سفارش خود را ثبت کنید